{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

歡迎來到福記線上購物

下單時請注意溫層

歡迎來到福記線上購物

下單時請注意溫層

歡迎來到福記線上購物

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

會員招募

 VIP會員優惠制度 
會員升等之金額累積於2021/01/01開始計算。
會員升級與續約條件以12個月為基準,在消費後12個月內累積消費金額滿額即可享有升級或續會資格。
累積消費金額標準:付款狀態為「已付款」,且訂單狀態非「已取消」之訂單金額即可累計。
累積消費滿NT$5000、NT$10000即符合會員升級資格,升級後12個月內消費可享專屬消費折扣,現買現折。
達成會員升級的當次消費金額,不列入續會指定金額計算。
會員優惠與購物金折抵可合併使用。
當會員優惠與館內其餘折扣優惠並存時,系統會於結帳時自動選取較優惠方式折抵。
會員升級方式:系統統一在凌晨時段,自動計算並更新會員等級。
若無註冊/登入會員系統,將無法累積升級成為折扣會員。
註冊時請填寫正確基本個人資料,以免影響往後之會員權益。
福記 保有修改、中止方案之權利,且不另行通知。


 會員購物金回饋 
系統將不定期發送EDM至會員註冊之E-mail,通知購物金回饋。
當帳戶內具有效期內之購物金,結帳時系統將自動帶入折抵。
使用購物金折抵之訂單若取消,已折抵之購物金將無法返還。
購物金折抵條件:最多可折抵該訂單金額的10%。